Enter
link1
Enter Ulaz
 Izbornik
 
 

Aktualnosti

Općina Tomislav

Nosioci razvoja privrede
ŠARAC d.o.o. TOMISLAVGRAD
KAPIS d.o.o
DI MM-ŠUJICA d.o.o.
VIOLETA d.o.o

Anketa
Menadžeri naših tvrtki trebaju edukaciju iz sljedeće oblasti:

Pruanje usluga kupcima
Razvoj zaposlenih
Pregovaranje
Rješavanje problema
Strateško planiranje
Upravljanje stresom
Izbor kadrova


Servisne info
Sajmovi
Tečajna lista
     
© REDAH - Agencija za regionalni razvoj 2007.
Ova Web stranica je urađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj Web stranice je isključiva odgovornost REDAH-a
i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Europske unije.