Enter
link1
Enter Ulaz
 Izbornik
 
 

Aktualnosti

Općina Livno

Nosioci razvoja privrede
JZ - ILIJAL d.o.o. LIVNO
LI- PEK D.O.O. LIVNO
LIVNO - STAN d.o.o. LIVNO
AC KRŽELJ d.o.o. Livno
BIVIS D.O.O. LIVNO
BRAOVAC d.o.o. LIVNO
BREŠIĆ d.o.o. LIVNO

ČEČURA d.o.o Livno
LIVNOPUTOVI d.o.o. LIVNO
I-LIVNOBUS d.o.o
IVANOVIĆd.o.o.Livno
JAS COMMERCE d.o.o Livno
MATKOVIĆ d.o.o. LIVNO
MLJEKARA LIVNO d.o.o Livno
PAVIĆ d.o.o. Livno
PUĐA & PERKOVIĆ d.o.o. LIVNO
TUŠNICA d.o.o.Livno
VRTLARIJA ŠARIĆ d.o.o. LIVNO
Z i F d.o.o. Livno

Anketa
Menadžeri naših tvrtki trebaju edukaciju iz sljedeće oblasti:

Pruanje usluga kupcima
Razvoj zaposlenih
Pregovaranje
Rješavanje problema
Strateško planiranje
Upravljanje stresom
Izbor kadrova


Servisne info
Sajmovi
Tečajna lista
     
© REDAH - Agencija za regionalni razvoj 2007.
Ova Web stranica je urađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj Web stranice je isključiva odgovornost REDAH-a
i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Europske unije.